Eusi nächste Uftritte:

  • 11.01.2020 Gugge Sause Wop-Shop / Zunzgen

  • 01.02.2020 Guggenfest PipPop / Biel

  • 08.02.2020 Schwiiz Guggeparty / Zwingen

  • 21.02.2020 Guggefest Luaren / Luterbach

083d9feb-742a-491e-9ec6-be445547767b_edi

Herzlich Willkomme!!

Save the Date:

Furzer Food Festival

----->  September 2022

Folg uns uf Facebook

  • Facebook